forside  |  beskrivelse  |  idé og målsætning  |  tegninger og modeller  |  bebyggelsen  |  maillist


Idéen til Bispebjerg Bakke udspringer af ønsket om at vise, at huse udført ved håndværksmæssigt kvalitetsarbejde i traditionelle naturmaterialer i det lange løb er mere rentable end præfabrikerede huse i billige, ofte uafprøvede materialer. Med Bispebjerg Bakke skal det bevises, at der også i dag findes et godt alternativ til det industrialiserede byggeri.

”Det ligner en skulptur, men det er et hus –
Det ligner et hus, og det er en skulptur.”

Bebyggelsen er udformet sådan, at det kun kan opføres af dygtige håndværkere. I helheden såvel som i detaljen vil huset berette om mennesket og om den faglige ekspertise, det har krævet at bygge det. Idealet er at vælge bevidst mellem traditionelle og moderne byggemetoder, så der opstår en optimal vekselvirkning mellem velkendte værktøjer og materialer og moderne produktionsformer.

Det er en central målsætning, at integrere kunst, arkitektur, håndværk og teknik i bebyggelsen, så der opstår et jævnbyrdigt samspil mellem de fire fag. For eksempel bliver kunst ofte først inddraget i byggeprojekter, når de grundlæggende arkitektoniske greb er udtænkt, hvorved den som regel fremtræder som ren applikation. Med Bispebjerg Bakke har man bevidst åbnet op for kunsten, ved at lade en kunstner deltage i den samlede proces fra start til slut. Dette kan aflæses i den endelige bebyggelse, der på én og samme tid er en skulptur og et hus.

Under Venedig-biennalen 2001 blev der på den danske pavillon opført en mock-up af husets vestfacade. Mock-uppen er et godt eksempel på håndværkets vigtige plads i projektet. Den er samtidig et eksempel på, hvordan murstenen, som konstruktivt og dekorativt element, kan forene kunst, arkitektur, håndværk og teknik. 

Se fotoserie af mock-uppens tilblivelse