Still © Ole John
Objekt fra aktionen
Aktionen annonceret på forsiden af Hætsjj

Uddrivelsen af templet/Nøgen kvindelig Kristus I

Aktion, 29 Maj 1969

Uddrag fra publikationen SMK Highlights. Statens Museum for Kunst 2005: Den stadige overskridelse af kunstens grænser i aktioner, happenings og performances i 1960erne betyder, at væsentlige dele af tidens kunst alene findes i kraft af den filmede eller fotografiske registrering af begivenheden. Billedet af Den kvindelige Kristus stammer fra Lene Adler Petersens og Bjørn Nørgaards berømte politiske aktion, hvor Lene Adler Petersen den 29. maj 1969 kl. 15.30 vandrede gennem Københavns Børs, nøgen og bærende på et kors. Det viser slutningen af forløbet, hvor kvinden tager de sidste skridt ud af billedet med korset sænket i venstre hånd. Med det kristne symbol henviste aktionen til biblens fortælling om Jesus, der uddrev købmændene fra templet, men omfortolkede historien som en kritik af den samtidige virkelighed. Som et radikalt anarkistisk modstykke til den herskende kapitalistiske og patriarkalske kultur, dvs. en verden fikseret på materielle værdier og økonomisk magt, fremstillede den nøgne kvinde med korset det erotiske og det hellige. Aktionen havde stor gennemslagskraft og billedet er blevet et moderne ikon, ikke mindst fordi det cirkulerede i den trykte presse, og offsettrykket synes i sig selv, som den massereproduktions-teknik, det er, at henvise til en moderne mediebåret virkelighed.

Sted

Børsen, København, Danmark

Udført sammen med

Lene Adler Petersen