Bjørn Nørgaard

Oeuvrekataloget fungerer reelt som et digitalt opslagsværk, hvor kan man slå op og se, hvad Bjørn Nørgaard har skabt af værker frem til nu. Det er tilrettelagt således, at man uden videre kan se alle værker i én eller flere listevisninger og orientere sig i værket uden forhåndskendskab til Bjørn Nørgaards kunst. 

Bjørn Nørgaards Oeuvrekatalog er iværksat af Horsens Kunstmuseum på baggrund af støtte fra Løvbjergs Almene Fond og Horsens Kommune. Oeuvrekataloget er tilrettelagt og udarbejdet af mag.art. Marie Vinther.