... det Danmark vi kender

Debatindlæg i Politiken, 11 Jan 2015

De afskyelige mord på fremragende franske kollegaer udi de bildende kunster, skal ikke lade anden form for problematisk politisk adfærd gå i glemmebogen.

En kronik d. 29/12, en leder d. 30/12, og et læserbrev d. 2/1, i anledning af at folketinget har vedtaget L 70 d. 19 december, som åbner en fremtidig ladeport for at fylde den indtil da beskyttede kystnærhedszone med byggeprojekter af enhver tænkelig art- Demonstreret klart, at man vægter konkurrencestatens mest snæversynede og kortsigtede økonomiske gevinster for få investorer, fremfor at lytte til sin rådgiver Akademirådet eller vores folkelige Naturfrednings bevægelser.

Hvad er det for et Danmark Helle Thorning Schmidt, Lars Lykke Rasmussen og Pia Kjærsgaard kender ?

Det siges ofte, at det danske landskab er skabt af landbruget, og sandt er det, at vi er verdens mest opdyrkede land med 62% under plov, men både love og en stor folkelig bevægelse,naturfredningen, har været med til at give landskabet karakter, og vores planlove har gjort os verdensberømte, fordi vi stadig har et rigtig varieret landskab, selv om stærke økonomiske og politiske kræfter har søgt at undergrave dette i et stigende omfang.

En af juvelerne i denne krone, har været de frie åbne danske kyster, som med fri og lige adgang for alle borgere til natur, sol og hav, er enestående i verden, det er det Danmark, vi kender. Så hvilket Danmark Helle Thorning og folketinget nu kender, skylder de os en god forklaring på. 
Men da politiske visioner i dag varetages af McKinsey, Rambøll, Ernst og Young, Goldman Sachs, det uregulerede globale finansmarked, er de måske dem der ved, hvad det er for Danmark, vi kender.

De konservative burde have gjort modstanden mod dette overgreb på, det Danmark vi kender. Det burde have været gjort til en vindersag, men de skal jo konkurrere med Liberal Alliance om flest skattelettelser og D.F, som taler stolpe op og ned om danske værdier, svigter hver gang når det gælder for alvor. Deres Danmark er ren opportunisme.

Det finansministerielle regime har indsnævret Danmark til kun det, der kan måles og vejes. Kun det, der i regnearksverden giver hård valuta på bundlinjen, gælder. Ud med Kunstakademiet, kunstmuseer, orkestre, fri forskning, humanister, og nu også de frie åbne danske kyster – det er ikke det Danmark vi kender.

Bjørn Nørgaard Prof. Billedhugger