Fra global struktur til lokal struktur

Skitse

Fra global struktur til lokal struktur

Aktion /

Beskrivelse af aktion til Skagaströnd på Island:

 1. Der udspændes et kvadratnet over et valgt areal. 
 2. Udstrækning og størrelsen på kvadratnet og antal af delinger vælges efter de ønskede muligheder.
 3. Til dette projekt et areal 10,5 x 10,5 m, hvert kvadrat i nettet måler da 1,5 x 1,5 m i alt 49 felter.
 4. Gennem de digitale medier, lokal radio/avis, gerne annoncer, plakater og opslag søges 49 lokale beboere fra 7 år til 100 år.
 5. Nettet udspændes på egnet område, borgere inviteres til at møde på et valgt tidspunkt. Hver borger medbringer en større genstand, se billedeksempler, det kan være alt der kan bæres, køres, rulles. Nettet må ikke beskadiges under aktionen.
 6. Borgerne fotograferes stående i hver sit felt med hver sin genstand, der fotograferes fra nord- syd- øst –vest.
 7. Borgerne forlader kvadratnettet, men lader genstandende blive tilbage, der fotograferes på samme måde.
 8. Genstandende fjernes, borgerne klæder sig nøgne og går tilbage i felterne, der fotograferes på samme måde.
 9. Alle borgerne stiller sig i midten af arealet der fotograferes.
 10. 48 af borgerne stiller sig i kanten af feltet, 12 på hver side på en lang række, med front mod midten, en borger står i midten, i rækkefølge skiftes borgerne til at stå i midten, der fotograferes 49 gange.
 11. Der fotograferes når borgerne forlader feltet.
 12. Det tomme felt fotograferes.

Ikke realiseret. 

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers