» Til listevisning  |  Kategori: Objekter og skulpturer
 
PraktikPladsPrisen, 2010
 
Udført til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond v/CO-industrien og DI
 
Skulptur
 

Bronze

 
20 x 15 x 15 cm
 
Edition 50
 
Det fynske praktikpladsambassadørkorps, Adm. direktør Jan Sørensen, Nordisk Stål A/S, Regionsformand Allan Thomsen, Metal Nordsjælland, Entreprisechef Søren Dath, Thy-Mors Energi, Tillidsrepræsentant Peter Andersen, Galten Elværk
 

Dansk Industri: Industrien sætter pris på nye praktikpladser, http://di.dk/DI/Presse/Pressemeddelelser, Pages/Industrienssaetterprispaanyepraktikpladser.aspx (set 16.3.2011)

PraktikPladsPrisen, 2010
 
Udført til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond v/CO-industrien og DI
 
Skulptur
 

Bronze

 
20 x 15 x 15 cm
 
Edition 50
 
Det fynske praktikpladsambassadørkorps, Adm. direktør Jan Sørensen, Nordisk Stål A/S, Regionsformand Allan Thomsen, Metal Nordsjælland, Entreprisechef Søren Dath, Thy-Mors Energi, Tillidsrepræsentant Peter Andersen, Galten Elværk
 

Dansk Industri: Industrien sætter pris på nye praktikpladser, http://di.dk/DI/Presse/Pressemeddelelser, Pages/Industrienssaetterprispaanyepraktikpladser.aspx (set 16.3.2011)

 
Oeuvrekatalogets fotografier og film må ikke benyttes til kommercielle formål, medmindre der indgås aftale om copyright med Bjørn Nørgaard og de anførte fotografer