Litteratur om Bjørn Nørgaard

 

Abildgaard, Hanne:
’Dialog med klassicismen. Thorvaldsen og nogle nulevende kunstnere’, in: Eva Henschen, Bjarne Jørnæs & Torben Melander (ed.): På Klassisk Grund. Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, Christian Ejlers’ Forlag, Herning 1989

 

Adler Petersen, Lene:
’Du vil fortryde begge dele’, in: Bente Hansen m.fl. (ed.): Dengang i 60’erne – Billeder fra dengang, tekster fra i dag, Informations Forlag, København, 1978

 

Ammann, Jean-Christophe:
5 danske kunstnere i Kunstmuseum Luzern, bemærkning til nogle værker
, udstillingskatalog, North-Information, nr. 5-6, 1977


Andersen, Sven Jørn & Gertrud Hvidberg-Hansen (ed.):
Bjørn Nørgaard. Hjemløse sjæle på vandring, udstillingskatalog: Kunstmuseet Trapholt, Kolding, 1995

 

Andersen, Troels:
Eksempler og motiver: artikler om dansk kunst i det 20. århundrede
, Gylling: Borgen, 1988
Bjørn Nørgaard
, Dansk nutidskunst 5, Forlaget Palle Fogtdal A/S, København, 1990
’Bjørn Nørgaards Danmarkshistorie’, Billedkunst, nr. 2, 1993

 

Andersen, Troels & Jan Wolff (ed.):
Bjørn Nørgaard. Les onze tapisseries de la reine de Danemark. Études et esquisses des, udstillingskatalog: La Maison du Danemark, Paris, 1995 (French/Danish)

 

Anderseniana :
Anderseniana 2012 , Forlaget Odense Bys Museer, 2012

 

Beuys, Joseph (m.fl.):
’”Manresa” (Hommage à Schmela)’, in: ta’, nr. 4, 1967

 

Bjørnkjær, Kristen (ed.):
Århus Rapport
, Århus Kunstforening, 1969

 

Block, René & Inge Linemann (ed.):
Bjørn Nørgaard. Der schlafende Mann, udstillingskatalog: daadgalerie, Berlin, 1987

 

Bogh, Mikkel:
Geometri og bevægelse, 
Ny dansk kunsthistorie. Forlaget Palle Fogtdal A/S, København, 1995

 

Bukdahl, Else Marie:
’Viden og kunnen’, in: Annelise Bistrup, Bente Scavenius, Mette Winge (ed.): Gulnares Hus. En gave til Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden på fødselsdagen, den 16. april 1990, Samlerens Forlag, København, 1990


‘The Roots of Neo-classicism. Wiedewelt, Thorvaldsen and the Danish Sculpture of our Time’, in: Bukdahl, Else Marie & Mikkel Bogh (ed.): The Roots of Neo-classicism. Wiedewelt, Thorvaldsen and the Danish Sculpture of our Time, Det Kongelige Danske Kunstakademi, København, 2004

 

Bühlmann, René:
’Evighed nu. Om bevægelse og sakralitet, øjeblikket og evigheden, Bjørn Nørgaard og Michael Strunge’, Den Blå Port, nr. 6, 1987

 

Christiansen, Henning:
’Bjørn Nørgaards fremgang’, in: Louisiana Revy, nr. 3, 1970
’Tanker omkring en død hest og et forsøg på at komme videre’, in: Arkitektur og Billedkunst, nr. 1, 1970
’Mannen på templet – Mannen på pottan’, in: Tidskriften, Moderna Museet, nr. 2, 1981
’John Hunovs kunstsamling’, in: Kunst og Museum, 1984


’It is the difference between past, present and future that is all-important’, in: Torsten Bløndal (ed.): Northern Poles. Breakaways and Breakthroughs in Nordic Painting and Sculpture of the 1970’s and 1980’s, Bløndal, 1986
’Tiefland. Som det stiger frem’, Prisma Nytt, nr. 20, 1987

 

Fogh, Dorte, Hans Struve & Irene Søndergaard:
Skulpturer Aktioner og Film. Om Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen, Gyldendal, København, 1994

 


Fønss, Christian Thyge :
Portrætter af en Dronning. Kle-art 2011

 

Grathwol, Grethe:
’Nogle begivenheder i dansk billedkunst – forsommeren 1984’, in: Paletten, nr. 3, Göteborg, 1984
’Profiler i dansk konst 1915 – 1980’, in: De Danske, udstillingskatalog, Liljevalchs, Stockholm, 1984

 

Hagedorn-Olsen, Claus (ed.):
Komedien eller Den guddommelige. En keramisk udsmykning på Horsens Rådhus. Lene Adler Petersen og Bjørn Nørgaard. Processen-værket, Horsens Kunstmuseum Lunden, Horsens, 1986
Bjørn Nørgaard. Apokalypsens Rytter (Helhesten-Sleipner), Horsens Kunstmuseum Lundens Forlag, Horsens, 1992

 

Hansen, Bente m.fl. (ed.):
Dengang i 60’erne – Billeder fra dengang, tekster fra i dag, Informations Forlag, København, 1978

 

Heart. Herning Kunstmuseum
Involver. Socle du Monde 2012 , 2012


Heinsen, Hein:
’Den brudte mystik’, in: ta’, nr. 4, 1967

 

Hjort, Øystein:
’Making art. Making a living. Tha Artist’s role in Scandinavia’, in: Sleeping Beauty – Art Now. Scandinavia Today, udstillingskatalog, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1982

 

Holstebro Gymnasium  (ed.):
Eventyret om Holstebro Gymnasium og HF 1963-2013, Holstebro Gymnasium, 2013

Hornung, Peter Michael (ed.):
Dronning Margrethes IIs gobeliner
, Komiteen vedr. 16. april 1990, 1990
Gobeliner til Danmarks Dronning. Bjørn Nørgaards Danmarkshistorie på Christiansborg vævet i Manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais, Hofmarskallatet, København, 2000 (dansk/fransk/tysk/engelsk)

 

Hunov, John Just Abildgaard:
Snot og Harsk. Erindringer fortalt af John Just Abildgaard Hunov, Forlaget Lundtofte, Kgs. Lyngby, 2008

 

Ikast Menighedsråd
Riv dette tempel ned, Ikast Menighedsråd, 2013

Jacobsen, Jens Christian
Kunst på Borgen - kunsten som politisk scenografi, Forlaget Permild og Rosengreen, 2013

 

Jensen, Knud W.:
Mit Louisianaliv, Gyldendal, København, 1985

 

John, Ole :
Øjeblikkets foranderlige skønhed. ABCinema og filmoprøret i Danmark 1968-71. Arena, 2012

 

Kirkegaard Cain, Signe:
Bispebjerg Bakke – historien om slangen på Bispebjerg, Realea A/S, Odense, 2007
(dansk/engelsk)

 

Kjær, Ulla :
Roskilde Domkirke - kunst og historie, Nationalmuseet, Gyldendal, 2013

 

KOES :
Magt Minder Mennesker,  Koes 2014

 

Krarup, Helge & Carl Nørrested:
Eksperimentalfilm i Danmark, Borgens Forlag, Valby, 1986

 

Krogh, Leila:
Kunst i rummet. Monumentaludsmykning i Danmark 1964-1988, Borgens Forlag, Valby, 1989

 

KØS og Museet for religiøs kunst :
Giv os idag ...... Når kunsten går i kirke. KØS og Museet for religiøs kunst, 2012

 

Lassen, Hellen:
’Strømninger i 70’ernes og 80’ernes danske maleri’, in: 3-year-art-book, Forlaget Græs, 1983

 

Laugesen, Peter:
’Månedens billedkunstner Bjørn Nørgård’, in: Bogens Verden, nr. 1, 1984

 

Lautrup, Simon og Dina Rawat :
"Veksølund Skulpturpark", Forlaget Picto, 2015

 

Maude-Roxby, Alice :
"Anti-Academy" , John Hasard Gallery, 2013

 

Morell, Lars:
’Det grønne øre har højde, bredde og dybde’, Dansk Musik Tidsskrift, nr. 4, 61. Årg.,1986/1987
Plakater 1967-2000. Lene Adler Petersen & Bjørn Nørgaard
, (publikation udgivet i forbindelse med udstilling af samme navn), Dansk Plakatmuseum, Åbyhøj, 2000
Broderskabet, Thanning og Appel, København, 2009

 

Mortensen, Ellen Tange (Lennart Gottlieb, Ingelise Krarup Andersen & Jens Erik Sørensen (ed.):
Objekt Skulptur Tableau, udstillingskatalog: Aarhus Kunstmuseum, Århus, 1986 (dansk/engelsk)


Neuer Berliner Kunstverein (nbk) og TANAS :
The Unanswered Question. Iskele2, nbk og Tanas, 2013

Nielsen, Hans-Jørgen:
’Kunsten som en Robinsonade/Happeningstradition og Bjørn Nørgaard’, in: Hans-Jørgen
Nielsen: Nielsen og den hvide verden. Essays, kritik og replikpoesi 1963-68, Borgen, København, 1968

 

Nielsen, Poul:
’Kunst kan ikke defineres’, in: Hjerte og hjerne i musikken, Borgen, København, 1980

 

Nørgaard, Bjørn (ed.):
Myternes genforening. Relieffrise Helsingør Færgeterminal, DSB, 1995 (dansk/tysk/engelsk)

 

Nørgaard, Helmer:
’Flere verdener mellem to tog. Samtale med Henning Christiansen’, Dansk Musik Tidsskrift, nr. 4, 61. Årg.,1986/1987

 

Ohrt, Karsten:
Bjørn Nørgaard. Det genmodificerede paradis. Den danske pavillon EXPO 2000 Hannover, (publikation udgivet i forbindelse med verdensudstillingen EXPO 2000): Erhvervsfremme Styrelsen, København, 2000 (dansk/engelsk/tysk)
Skyggen, Rejsekammeraten, Improvisatoren. Et treenigt portræt af H.C. Andersen. En skulptur af Bjørn Nørgaard, Kunsthallen Brandts, Odense, 2005

 

Pohlen, Annelie:
’Dänische Skulptur im 20. Jahrhundert’, in: Kunstforum International, nr. 79, 1985

 

Sandbye, Mette:
’Fotobogen som modæstetik. Bjørn Nørgaard, Lene Adler Petersen, Stig Brøgger, Per Kirkeby’, in: Mette Sandbye: Kedelige billeder, forlaget politisk revy, 2007

 

Skytte Jakobsen, Lise:
Ophobninger. Moderne skulpturelle fænomener, forlaget politisk revy, København, 2005

 

Smedegaard Andersen, Lisbeth :
Huset med de mange boliger. Ny Dansk Kirkekunst, Kristelig Dagblads Forlag, 2013

 

Stadtgalerie Kiel :
Einblicke in die Samlung, Landeshauptstadt Kiel, 2013

 

Statens Museum for Kunst
"Whats Happening ?", SMK,2015

 

Steffensen, Erik:
Bjørns Billedbog, Space Poetry, 1994

 

Steinprent og kunstnerne :
Grafiske forbindelser,Vendsyssel Kunstmuseum,Kastrupgaard, Vejle kunstforening og Nordens Hus, Færøerne, 2014

 

Sørensen, Jens Erik:
En kunst uden grænser. Et indblik i Bjørn Nørgaards billedunivers. ”KONG”
, udstillingskatalog, Galleri Flindt, Århus, 1981
Menneskemuren
, Statens Museum for Kunst, København, 1984

 

Tandrup, Leo :
Det oprejste menneske. Århus Universitets forlag. 2012
Sorgens scene, Forlaget Land, 2013

 

Trapholt (red. Karen Grøn, Vera Westergaard):
Trapholt. 25 års jubilæmsskrift. Trapholt 2013

10.000 timer- hvad er talent ? . Trapholt 2014(red.Karen Grøn, Vera Westergaard)

 

Villadsen, Ole
Dansk Glaskunst. Frydenlund 2012

 

Vinther, Marie:
Bjørn Nørgaard. Troen er håbet – tvivlen vilkåret, udstillingskatalog: Museet for Religiøs Kunst, Lemvig, 2007

 

Waal, Allan de:
Arkitektoniske billeder og realiteter, Eks-skolens Forlag, København, 1984

 

Weirup, Torben:
Man har sine klare øjeblikke … En fortælling om Bjørn Nørgaard, Møntergården, København, 2000

 

Winther, Richard:
Den hellige Hieronymus’ damekreds, Borgen, København, 1978

 

Wivel, Henrik:
’De skal ikke have et minuts ro, de skal have billeder’, in: Hornung, Peter Michael (ed.): Dronning Margrethes IIs gobeliner, Komiteen vedr. 16. april 1990, 1990)

 

Wivel, Mikael:
‘Bjørn Nørgaard’ in: Mikael Wivel: Kunsten i kirken, Thaning & Appel, København, 2005

 

Wivel, Mikael:
Mikael Wivel: Kunsten i kirken, Strandberg Publishing, København, 2013

 

World Art 2014/4. CAFA,Beijing 2014

 

Würtz Frandsen, Jan:
Nogle danske kunstnere efter 1945, udstillingskatalog, Kunstforeningen, København, 1976

 

Ørum, Tania:
‘Tidsskriftet ta’ som manifest’, Passage, nr. 53, 2005
De eksperimenterende tressere - kunst i en opbrudstid, Gyldendal, København, 2009

 

 

H.C. Andersen