forside  |  beskrivelse  |  idé og målsætning  |  tegninger og modeller  |  bebyggelsen  |  maillist

tegninger og modeller

Normalt slår arkitekten selv de første streger, når et nyt projekt påbegyndes, men arbejdet med Bispebjerg Bakke har adskilt sig ved, at det først og fremmest har været kunstneren, der er kommet med de idémæssige input. På baggrund af disse input har arkitekten udarbejdet nye oplæg til kunstneren, som igen har præsenteret nye oplæg til arkitekten. Der har med andre ord været tale om et ”ping-pong samarbejde”, hvor den enes arbejde har haft direkte indflydelse på den andens.

Et vigtigt redskab i udviklingsarbejdet har været modellering. Modelleringen i ler har givet kunstneren og arkitekten mulighed for at se og føle, hvordan de tænkte former tager sig ud i rummet. Med sætningen: Det, man ikke kan modellere, skal man ikke bygge, hentet fra projektets idégrundlag, slås den stoflige tilgang til arkitekturen fast. 

I billedserien til højre er det muligt at se tegninger og modeller af Bispebjerg Bakke på forskellige udviklingsstadier.