forside  |  beskrivelse  |  idé og målsætning  |  tegninger og modeller  |  bebyggelsen  |  maillist

Bispebjerg Bakke
”Det, man ikke kan modellere, skal man ikke bygge.”

Juli 01, 2004

I nær fremtid bliver Bispebjerg bydel i København en boligbebyggelse rigere. På en grund overfor Bispebjerg Hospital opfører Haandværkerforeningens  Fond (Alderstrøst) og Fonden Realdania 135 udlejningsboliger udarbejdet af professor, billedhugger Bjørn Nørgaard i samarbejde med Boldsen & Holm Arkitekter MAA og Carl Bro A/S. 

Bebyggelsen opføres i solide, velafprøvede materialer efter gedigne, håndværksmæssige forskrifter, da det er en central målsætning med bebyggelsen at bevise, at godt håndværk er konkurrencedygtigt med nutidens industrialiserede byggeskik.

Ved at integrere kunst, arkitektur, teknik og håndværk er det intentionen at skabe en interessant bebyggelse, der, via det bedste fra de forskellige fag, udmærker sig æstetisk såvel som funktionelt.